De invloed van gedachten

Vandaag wil ik schrijven over de invloed van je gedachten. Zelf heb ik ervaren dat negatieve gedachten je kunnen verlammen en ervoor kunnen zorgen dat je je mat en futloos voelt.

Het ‘DENKEN’ is ongelofelijk bepalend voor een mens want je gedachten liggen ten grondslag aan bijna al je gedrag.

God kent je gedachten: “HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.  Ga ik op weg of rust ik uit, U merkte het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd”. Psalmen 139: 1-3

Spreuken 20:27 “Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.”

Wanneer God je gedachten mag hebben, voordat je ze verder negatief uitdenkt, dan zal je je positiever voelen, omdat je GOD er eerst bij hebt betrokken.

Filippenzen 4:8-9 “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

Wat voor gedachten heb jij? Ik raad aan om je gedachten te toetsen op de woorden van Filippenzen 4:8: wat je hebt bedacht, is dat WAAR? Is dat EERVOL? Is het DEUGDZAAM? Verdient het LOF? Nee? Zet er dan eens gedachten en gevoelens achter die daar wel voor in aanmerking komen, zodat GODS GEDACHTEN over jouw leven heen kunnen gaan als een zoeklicht van waarheid.

Je negatieve gedachten zullen niet ineens weg zijn, dat kost tijd. Je gedachten veranderen begint bij bewustwording. Oftewel: zorg ervoor dat je weet wat voor soort gedachten je denkt en bepaal of dit goede gedachten zijn om te denken of niet.

Paulus zegt in 2 Korintiërs 10:4b-5: “We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.” Dit betekent dat we onze gedachten op één lijn willen krijgen met Gods Woord. De duivel wil dat we zijn leugens geloven, maar God wil dat we al onze gedachten controleren en toetsen of het ook Gods gedachten zijn. Dat kunnen we doen door in Zijn Woord te lezen, omdat daarin Gods kennis staat die ‘elke spitsvondigheid neer kan halen’.

Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”

Hoe donker je GEDACHTEN ook zijn: Gods licht zal ALTIJD overwinnen!

de-invloed-van-gedachten-heel-mijn-hart
× Hoe kan ik je helpen?