Geest van waarheid

Dit weekend mogen we het PINKSTERFEEST vieren:

de uitstorting van  de Heilige Geest!

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Hij is bovendien onze Trooster, Raadgever, Helper, Pleitbezorger en de kracht van God die ons in staat stelt dingen te doen die anders zwaar of onmogelijk zouden zijn.

In bijv. het Bijbelboek Handelingen lezen we dat er veel kracht van de Heilige Geest mogelijk is! Dat geldt ook voor nu maar misschien merken we dat niet altijd.

Mogen we eigenlijk wel ontevreden zijn en verlangen naar meer van de Heilige Geest? In de Bijbel staat toch dat we dankbaar moeten zijn? Ja, dat klopt, we moeten dankbaar zijn als we kleding en eten hebben en een dak boven ons hoofd.  Maar de Bijbel zegt niet dat we tevreden moeten zijn met ons geestelijk leven, sterker nog: Het Woord van God zegt dat:

-we vernieuwd moeten worden van dag tot dag;

-we moeten streven naar de gaven van de Geest;

-we mogen vergeten wat achter ons ligt en dat wel ons mogen uitstrekken naar wat voor ons ligt;

-we moeten groeien van melk naar vast voedsel;

 

Laten we ons overgeven aan God en bidden om de vervulling met de Heilige Geest!

 

Ik wens je een mooi Pinksterfeest toe met de focus op Jezus,

 

Veel liefs,

Agnes

Geest van waarheid heel mijn hart
× Hoe kan ik je helpen?