Je bent geliefd

Dit is een bijzonder moment voor mij omdat ik mijn eerste ‘inspiratie’ schrijf voor ‘Heel mijn hart’ op deze gloednieuwe site!

Dankbaar dat het zover is en het is mijn gebed dat God mij gebruikt tot Zijn eer en dat ik tot een zegen mag zijn voor de mensen om mij heen.

Vaak vinden we onszelf ongeschikt en waardeloos. Het kan zijn dat je niet veel waardering ontvangt maar je bent niet waardeloos. Dat ben je nooit! God kan gebroken mensen gebruiken. Hij houdt van ons en Hij houdt ervan om ons te gebruiken om het verschil te maken in deze wereld.

Er zijn zoveel mensen op deze aarde en toch ziet en kent God jou heel persoonlijk. Zijn liefde gaat zo ontzettend diep, het is onafhankelijk van de omstandigheden en het verandert nooit! God gaf Zijn enige Zoon om te sterven voor jouw en mijn zonden zodat wij een leven mogen leiden in vrijheid. Gelukkig is Jezus ook opgestaan uit de dood en mogen wij ook leven vanuit die opstandingskracht.

Je gaat misschien gebukt onder je moeiten en je lasten. Jezus weet als geen ander wat jij door moet maken, Hij voelt mee met al jouw pijn. In Mattheüs 11:28-30 staat:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Jezus zegt ook tegen jou: ‘Kom onder mijn juk, dan dragen we het samen.’

 

Deel je last met Jezus, door het juk samen met Hem te dragen. Dan loop je náást Hem, in plaats van voor zijn voeten.

Jij bent Zijn geliefde dochter! Ik hoop en bid dat je dat steeds meer mag gaan ervaren.

Veel zegen!

Je-bent-geliefd-heel-mijn-hart

‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.’ Matt.11:29

× Hoe kan ik je helpen?