Positieve woorden

Positieve Woorden is een van de 5 liefdestalen waarin ik mijzelf erg herken.

We zijn geliefd, dat weten we maar we voelen ons niet altijd zo. We zijn geschapen voor Gods liefde, Hij schiep ons als unieke vrouwen.

Het probleem is dat zelfs alle woorden van de wereld niet genoeg zijn om onze behoefte te bevredigen en ons die liefde daadwerkelijk te laten voelen.

In Jesaja vers 10 staat:
De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor jou zal niet ophouden. Mijn vredesverbond met jou zal voor altijd blijven bestaan, zegt de Heer die medelijden met je heeft.
De kracht van Gods Woorden.
God houdt van jou, Hij is met je begaan, Hij ziet je en Hij wil niets liever dan vrede met je sluiten.

De positieve woorden die God tot ons spreekt zijn zoveel krachtiger dan de vaak vluchtige en soms holle woorden die we (online) te horen krijgen. Zijn Woorden zijn als een anker voor onze ziel.

Lees bovenstaande Bijbeltekst nog eens en vul dan bij het woord ‘jou’ jouw naam in.
Gods woorden zijn zo krachtig, omdat ze de uiting zijn van een Liefde waar we niet ons best voor hoeven te doen. God houdt van jou, Hij zegt het, en jij kunt die liefde dagelijks ervaren.

Als positieve woorden jouw liefdestaal zijn mag je door Zijn woorden weten dat je geliefd bent. Je kunt in Gods liefde leven door naar Zijn Woord te luisteren.

Onderzoek wijst uit dat regelmatig Bijbellezen het stressniveau verlaagt en vrede geeft. Ook helpt het mensen om zich geliefd en gewaardeerd te voelen.
Dat komt omdat er in de bevestigende woorden, die God via de Bijbel tot ons spreekt, een kracht schuil gaat waarover woorden van andere mensen niet beschikken.

Denk eens na over de positieve woorden van Jezus, waarmee Hij ons uitnodigt om in Hem onze bron van vervulling te zoeken: Ik ben het brood dat Leven geeft! Johannes 6

Niemand kan dit tegen ons zeggen, alleen uit de mond van Jezus zijn deze woorden zinvol en betekenisvol.
Ons diepste verlangen naar liefde en verbondenheid kan worden vervuld in een relatie met Jezus. Hij belooft dat we nooit meer honger of dorst zullen hebben als we bij Hem komen. Hij nodigt ons uit omdat Hij van ons houdt met een eeuwigdurende liefde.

God houdt van jou, Hij is met je begaan, Hij ziet je en Hij wil niets liever dan vrede met je sluiten.
Wees gezegend!

× Hoe kan ik je helpen?