Tarieven

KOSTEN

‘Heel mijn hart’ werkt met uurtarieven op basis van de netto (gezins) inkomensgrens.

Je geeft zelf aan, op basis van vertrouwen, in welke tariefgroep je valt.

Inkomen minder dan € 1.500,–   € 50,– (incl. BTW)

Inkomen € 1.500,–   tot €  2.000,– € 55,– (incl. BTW)

Inkomen € 2.000,– tot 2.500,– €  65,– (incl. BTW)

Inkomen boven € 2.500,–  € 75,– (incl. BTW)

SESSIES

Een sessie duurt ongeveer 60 a 75 minuten. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. We bespreken na dit gesprek samen of ik iets voor je kan betekenen. 

Mocht je van start gaan met het coachtraject dan volgt er een intakegesprek. Deze wordt gerekend als eerste coachsessie met het afgesproken tarief. Bij het eerste gesprek spreken we het tarief af. Ik vind dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om gebruik te maken van coaching. Daarom is er ruimte om aan te geven wat voor jou haalbaar is.

In een coachtraject vinden gemiddeld 15 tot 20 gesprekken plaats, meestal eens per 2 weken. Mocht je verhinderd zijn om de afspraak na te komen, dan kun je deze uiterlijk 24 uur voor de afspraak annuleren.  

VOLGENDE STAP

Investeer jij in jezelf door bij mij een coachingstraject in te gaan? 

HEEL MIJN HART

Wil je meer weten over de werkwijze van ‘Heel mijn hart’? 

Wat je zaait, zul je oogsten – durf te investeren!

× Hoe kan ik je helpen?